Sunday, July 21, 2024
Homeงานราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  จำนวน 10 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  -ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments