Sunday, July 21, 2024
Homeงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2566 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จากหลายจังหวัด และส่วนกลาง
1. หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เปิดรับจำนวน 18 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที๋ธุรการ
– ตำแหน่งนิติกร
– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

2. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

3. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

4. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
จำนวน 8 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

5. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

6. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ภาคใต้ตอนบน)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภาคใต้ตอนล่าง)

7. หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ ตามเอกสารแนบแต่ละจังหวัด

ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร
ส่วนกลาง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments